Välkommen till Bara Friidrottsklubb

Idrottsglädje, gemenskap och utveckling är ledorden i Bara Friidrott och genomsyrar alla föreningens aktiviteter. Med fokus på rörelseglädje skapar vi förutsättningar för ett livslångt idrottande och träning på ett hälsosamt sätt. Vi utgår alltid ifrån varje barns individuella förutsättningar med målet att alla ska vara stolta och nöjda med sina egna prestationer.

 

Bara Friidrottsklubb är en ny och nytänkande klubb. Den bildades och drog i gång sin verksamhet under sommaren 2016 och är ansluten till Svenska Friidrottsförbundet. Linda Wemmert, som är initiativtagaren till Bara Friidrottsklubb, såg ett behov av en modern förening som istället för att ha tävling som mål ser träningsglädjen som den största framgångsfaktorn och den viktiga grundpelaren i all idrottsverksamhet.

 

I Bara Friidrottsklubb ska alla ges möjlighet att vara med! Vi strävar mot jämställdhet mellan alla medlemmar och varje individ ska delta på sina egna villkor. Det innebär bland annat att alla aktiviteter och all träning ska ha en välkomnande framtoning för de som vill vara med.

Bara Friidrottsklubb är en Peppare i Generation Peps nätverk då vi båda delar visionen att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Alla är välkomna till Bara Friidrottsklubb!

UTVECKLING

GEMENSKAP

IDROTTSGLÄDJE

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram

© 2020 Bara Friidrottsklubb.