top of page

Välkommen till Bara Friidrottsklubb

Idrottsglädje, gemenskap och utveckling är ledorden i Bara Friidrott och genomsyrar alla föreningens aktiviteter. Med fokus på rörelseglädje skapar vi förutsättningar för ett livslångt idrottande och träning på ett hälsosamt sätt. Vi utgår alltid ifrån varje barns individuella förutsättningar med målet att alla ska vara stolta och nöjda med sina egna prestationer.

 

Bara Friidrottsklubb är en ny och nytänkande klubb. Den bildades och drog i gång sin verksamhet under sommaren 2016 och är ansluten till Svenska Friidrottsförbundet. Linda Wemmert, som är initiativtagaren till Bara Friidrottsklubb, såg ett behov av en modern förening som istället för att ha tävling som mål ser träningsglädjen som den största framgångsfaktorn och den viktiga grundpelaren i all idrottsverksamhet.

 

I Bara Friidrottsklubb ska alla ges möjlighet att vara med! Vi strävar mot jämställdhet mellan alla medlemmar och varje individ ska delta på sina egna villkor. Det innebär bland annat att alla aktiviteter och all träning ska ha en välkomnande framtoning för de som vill vara med.

Bara Friidrottsklubb är en Peppare i Generation Peps nätverk då vi båda delar visionen att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Alla är välkomna till Bara Friidrottsklubb!

UTVECKLING

Ur idrottsglädje och gemenskap kommer personlig utveckling. Det handlar om utveckling i sin rörelseförståelse, i en specifik friidrottsgren men även en personlig utveckling på ett djupare plan. Genom våra föreläsningar och övriga engagemang i samhället, som tex Bara aktivitetspark, är Bara friidrottsklubb med och leder utvecklingen i Bara framåt. Genom denna utveckling förstärker vi gemenskapen men även vår idrottsglädje.

GEMENSKAP

Bara friidrottsklubb har en målsättning om att arbeta för att skapa en känsla av gemenskap i den enskilda tränings-gruppen, i föreningen som helhet men även i Bara som stort. Genom att bygga en gemenskap från det lilla till det stora kan vi skapa såväl individer med självkänsla och ett samhälle som står starkt tillsammans. Genom att arrangera träningsgrupper, föreläsningar och genom att bjuda in förskolor och skolor till prova-på-dagar bygger föreningen en samhörighet mellan enskilda individer och föreningen. Genom att stå bakom byggnationen av Bara Aktivitetspark skapar föreningen en yta för gemenskap i Bara.

IDROTTSGLÄDJE

I Bara friidrottsklubb prioriteras glädjen till idrotten och rörelseförståelse före prestationer och resultat. Med glädjen i fokus kommer vi förhoppningsvis kunna nå målet om ”så många som möjligt och så länge som möjligt” som är målet i Strategi2025. Om vi når det målet, så kommer vi även att få fantastiska prestationer och resultat i sinom tid. Men utan idrottsglädjen kommer vi inte kunna ha ett hållbart idrottande.

bottom of page