• Bara Friidrottsklubb

Årsmöte - inbjudan

Årsmöte för Bara Friidrottsklubb kommer att hållas den 21 september kl 19:00 i Kultursalen, KUBEN.


Alla medlemmar är välkomna att delta och har rösträtt.


Anmälan ska skickas till föreningen på info@barafriidrott.com senast en vecka innan mötet, dvs 14 september.


Vi är idag sju personer i styrelsen, varav en inte ställer upp till omval. Vi ser gärna därför fler kandidater till styrelsen. Maila ert intresse till info@barafriidrott.com


Styrelsen hanterar förutom föreningens ekonomi även frågor som tex;

- påverka kommunen kring att få till en friidrottsanläggning

- planera och bjuda in relevanta föreläsare/gästtränare etc

- planera, boka och förbereda för träningsgrupper/säsonger etc

- planera, boka och genomföra olika aktiviteter som små tävlingar, lopp etc

- ansvarar för föreningen krisplan och krishantering

- ansvarar för att föreningens klubbpolicy följs

- uppdaterar sig i frågor kring rekommendationer och forskning som är relevant för barn-och ungdomsidrottande

Om något av ovanstående verkar intressant eller om du vill bidra med din kompetens på annat sätt till föreningen & styrelsen så tveka inte att höra av dig.Dagordning_årsmöte_2020
.pdf
Download PDF • 355KB

BFIK_Balansrapport Bokslut 202006
.pdf
Download PDF • 100KB


BFIK_Resultatrapport Bokslut 202006
.pdf
Download PDF • 138KB

Verksamhetsberättelse_2019-2020
.pdf
Download PDF • 286KB

Revisionsberättelse_Bara_Friidrott
.pdf
Download PDF • 631KB

Senaste inlägg

Visa alla

Löparutmaningen 2021

Här under vårterminen kör föreningen en löparutmaning för alla barn och ungdomar i föreningen. Varför gör vi denna utmaning? Under pandemiåret har många personer, såväl barn som vuxna blivit mindre fy

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram

© 2020 Bara Friidrottsklubb.