top of page

Bara Friidrott beviljas bidrag från Sparbanksstiftelsen Skåne"Gratulerar! På uppdrag av styrelsen för Sparbanksstiftelsen Skåne får jag härmed meddela att Stiftelsen beviljat er ansökan om anslag för ert projekt Föreläsningar med 8 000 kronor"


Bara Friidrottsklubb är väldigt tacksamma för stöttningen från Sparbanksstiftelsen Skåne för den fortsatta satsningen på föreläsningar.

- Vi tror på konceptet att erbjuda mer än enbart träning i vår förening, säger Linda Wemmert. - Genom att erbjuda föreläsningar på teman som stämmer överens med våra värderingar kan vi erbjuda Bara-borna, och andra intresserade, möjligheten att lära sig mer om träning och hälsa ur ett större perspektiv.


Hittills har föreningen haft två föreläsningar, en föreläsning med Emma Bergman kring kost samt en med Linus Thörnblad på temat psykisk ohälsa.


I höst kommer föreningen anordna en föreläsning med Albin Tingsvall och Jens Eriksson utifrån boken som Albin gav ut hösten 2018 "Allt jag förlorade genom att vinna".


Ur Albins bok: "Det finns ett övergripande problem som bekymrar mig; att så många gamla sanningar lever kvar oemotsagda trots att det finns gott om vetenskaplig kunskap som skulle kunna utveckla idrottsrörelsen. Steget är långt från teori till träningspraktik. Resultatet blir en kultur som får människor inom idrotten att må dåligt, utan att för den sakens skull förbättra prestationer och resultat. Och det gäller hela vägen från barnidrott upp till elitnivå".


- Tack vare bidraget från Stiftelsen kan vi fortsätta planera för ytterligare föreläsningar, det tycker vi är helt fantastiskt, avslutar Linda Wemmert.
Comments


bottom of page