top of page

Samverkan

Bara Friidrottsklubb bygger sin verksamhet utifrån de tre värdeorden, idrottsglädje, gemenskap och utveckling. Föreningens mål är att bygga individer med självkänsla och rörelseförståelse samt att skapa ett samhälle som står starkt gemensamt inför utmaningar som ökad psykisk ohälsa, ökat utanförskap och ökat stillasittande.

 

Bara Friidrottsklubb...

  • Stärker barns tro på sig själva genom att synliggöra varje barn och dess röst under varje träning. Varje barn ska ha fått höra sitt namn och fått säga sin mening minst en gång per träning. Allas röst är viktig.

  • Ger barn och vuxna relationer som består, dels genom att låta vuxna och barn träna gemensamt dels genom att vi satsar på att bygga förtroende mellan ledare och barn. Genom att ha breda åldersgrupper har varje barn möjlighet att ha samma ledare under många år.

  • Förebygger ohälsa genom att skapa rörelseförståelse och idrottsglädje genom lekfulla former från unga år men även genom att bjuda in till föreläsningar för att öka kunskapen kring teman som rör hälsa och ohälsa.

  • Förebygger utanförskap genom att bjuda in till kostnadsfria prova-på-dagar under såväl lov som under Sverige på fötter-dagen. Dessa prova-på-dagar sker oftast genom samarbete med förskolor och skola för att varje barn ska få möjlighet att testa på.

 

Bara Friidrottsklubb är tacksamma för det stöd och de bidrag vi fått och får för att kunna bedriva vår verksamhet enligt ovan. Särskilt tack vill vi ge till följande,

 

RF SISU Skåne

Riksidrottsförbundet

Svedala kommun

Mertz Transport

Action & Trend

Sparbanksstiftelsen Skåne

Om du som läser detta är intresserad av att stötta föreningens verksamhet är du välkommen att kontakta oss för en diskussion hur ett samarbete skulle kunna se ut.

skane_rgb_pos_r2.png
mertz-transport-il.gif
actionochtrend.png
logotyp-skane-64px.png
rf_symbol_color_rgb_2018.png
svedala.png
swedbank.png
bottom of page