UTVECKLING

Linda Wemmert

Ordförande

Ex. anläggningar, samverkan, nätverkande, strategi2025, event, föreläsningar. Aktiviteter utanför föreningen

TRÄNING/UTBILDNING

Johan Arvidsson Wemmert

GDPR-ansvarig

Ex. träningsplanering, tränarutbildningar, träningsgrupper

MARKNAD/KOMMUNIKATION

Kim Malmström

Vice Ordförande

Ex. hemsida, sociala medier, ”bildsätta” förening, krishanteringsplan, varumärket

KASSÖR

Alexander Forslund

Ex. uppföljning av föreningens ekonomiska förehavanden, ekonomisk plan samt deklarering till Skatteverket

LEDAMÖTER

Kajsa Lindh

Josefin Linde

Björn Pyka

Allmänt styrelsearbete och stöd i olika frågor och aktiviteter.

REVISOR

Robin Wiklöf

Revisor

Ex. granskning av beslutsprocess, protokoll och årsredovisning