UTVECKLING

Linda Wemmert

Ordförande

Ex. anläggningar, samverkan, nätverkande, strategi2025, event, föreläsningar. Aktiviteter utanför föreningen

VICE ORDFÖRANDE

Josefin Linde

 

SEKRETERARE

Sandra Geniffke

 

KASSÖR

Alexander Forslund

Ex. uppföljning av föreningens ekonomiska förehavanden, ekonomisk plan samt deklarering till Skatteverket

TRÄNING/UTBILDNING

Johan Wemmert

GDPR-ansvarig

Ex. träningsplanering, tränarutbildningar, träningsgrupper

MARKNAD/KOMMUNIKATION

Ex. hemsida, sociala medier, ”bildsätta” förening, krishanteringsplan, varumärket

LEDAMOT

Tanja Wictor

 

Allmänt styrelsearbete och stöd i olika frågor och aktiviteter.

VALBEREDNING

REVISOR

Ex. granskning av beslutsprocess, protokoll och årsredovisning