Träning

För att träningen verkligen ska rikta sig till alla och alla ska få chansen att vara med på egna villkor är den endast åldersindelad med breda men fasta åldersgrupper. Ingen ska särskiljas på grund av kön, snabbhet, rörlighet, relativ ålderseffekt eller tävlingsambitioner. Vinsten är den egna framgången och träningsglädjen får man på köpet.

 

I de olika barngrupperna får barnen möjlighet att prova på alla grenar inom friidrotten. Med noggranna instruktioner från utbildade tränare lär sig barnen häcklöpning, stavhopp, stöta kula, springa stafett, hoppa stavhopp och alla andra friidrottsgrenar. Träningen är ute på sommaren och inomhus på vinterhalvåret. Glädjen är uppenbar vid varje tränings slut och barnen får alltid bedöma lektionen med egna ord om vad de tyckte.

 

Då och då blir Bara Friidrottsklubb inbjuden till tävlingar och barnen får prova på att tävla, träffa andra barn och klubbar, men alltid på egna villkor och efter egna personliga resultat.

Planer finns att på sikt ordna egna tävlingar och vi i Bara Friidrottsklubb behöver alltid fler volontärer, föräldrar eller andra intresserade som vill hjälpa till att bredda vår verksamhet, växa och sprida klubbens träningsbudskap.

 

Barnen tränar en gång i veckan. Vill man träna mer än en gång i veckan kan man anmäla sig till familjeträningen. Här tränar föräldrar och barn tillsammans med fokus på kondition, styrka och en mer allsidig och bred träning. Om barnet är med i en av de ordinarie grupperna blir föräldraträningen fri från extra avgift för barnet och bara föräldern betalar för sin träning.

Enligt Riksidrottsförbundet målsättning om att så många som möjligt så länge som möjligt har Bara Friidrottsklubb beslutat att inför flexibla träningar. Detta innebär att ett barn kan ta igen ett missat träningspass i en annan grupp med samma åldersintervall (eller nedåt i åldern). Skulle en annan aktivitet krocka med bokad grupp hos oss kan barnen även byta grupp.

Bara Friidrottsklubb vill att så många som möjligt i samma familj ska ha lust och möjlighet att träna med oss, därför inför vi en rabattrappa som innebär att kostnaden per person minskar desto fler personer från samma familj som anmäler sig.

Kostnaden för att träna med Bara friidrott under säsong 2019-2020 (augusti-juni) är:

1 person:    1200 kr (detta innebär en besparing på 400 kr mot tidigare år)

2 personer: 2200 kr (detta innebär en besparing på 1000 kr mot tidigare år)

3 personer: 3000 kr (detta innebär en besparing på 1800 kr mot tidigare år)

4 personer: 3600 kr (detta innebär en besparing på 2800 kr mot tidigare år)

5 personer: 4000 kr (detta innebär en besparing på 4000 kr mot tidigare år)

6 personer: 4200 kr (detta innebär en besparing på 5400 kr mot tidigare år)

För denna kostnad kan barnen träna en eller flera gånger per vecka samt så kan föräldrarna delta under familjeträningen på söndagar samt pop-up familjeträningar (ej fasta tider). I kostnaden ingår även en funktionströja.

Fr.o.m hösten 2019 kommer terminer övergå till säsonger.

Det innebär att anmälan gäller träning augusti-juni

  • Facebook Social Ikon

© 2019 Bara Friidrottsklubb.