top of page

Ny träningsanläggning fastnade i kommunal byråkrati

Sydsvenskan 2018-01-31

av: Mats Amnell

Löpning och motion är en viktig del i Linda Wemmerts liv. Därför var hon för ett par år sedan med och startade Bara friidrottsklubb.Bild: Emma Larsson

För ett år sedan lyckades Bara friidrottsklubb fixa 1,4 miljoner till en aktivitetspark för alla Barabor. Idag känner sig man frustrerad efter besked om att kommunen vill bygga något annat än vad som avtalats.

2016 sökte och fick föreningen ett bidrag på drygt 1,4 miljoner kronor från Mats Paulssons stiftelse för att kunna bygga upp ett utegym, löparslinga och en hinderbana. Kommunen var positiv och lovade hjälp att få aktivitetsparken på plats. Kommunen skulle bygga och sköta driften mot att föreningen bidrog med de pengar man fått. I slutet av 2016 slöt klubben och kommunen ett samverkansavtal.


Men än har ingenting hänt mer än att kommunen och friidrottsklubben numera har olika uppfattningar om vad som ska byggas. Linda Wemmert, ordförande i Bara friidrottsklubb, säger att ansökan till stiftelsen skedde i samarbete med kommunen.

– Men avtalet har inte följts sett till ansökan och budget, säger hon. Enligt henne har kommunen arbetat fram skisser utan att föreningen fått delta. När klubben i oktober fick ta del av kommunens planer visade sig dessa innehålla något annat än föreningen vad man avtalat från början. Parterna är ense om bygge av ett utegym och en hinderbana. Men föreningens önskan om en löparslinga på 300-800 meter har bantats till 110 meter. Istället har en multiplan tillkommit.

– Att föreningen alls gick in i samverkan med kommunen och ansökte om pengar var för att kunna få till en löparslinga att använda i vår verksamhet, säger Linda Wemmert. Enligt henne var beskedet från kommunen att löpträningen kunde ske på den intilliggande cykelbanan. Det tycker hon är mindre bra.


Föreningen tränar många små barn som lätt kan komma i vägen för cyklar och mopeder. Föreningen är också tveksam till det föreslagna läget vid en damm vid Spångholmsskolan. Dammen, menar Linda Wemmert, medför krav på säkerhetsanordningar som hotar att sluka stora delar av de pengar föreningen fått i bidrag.

– Sedan mötet i oktober har vi inte hört något från kommunen. Nu har vi fått be stiftelsen om anstånd så att inte pengarna brinner inne. De skulle ju ha använts under 2017, säger hon.


Johan Lundgren, förvaltningschef med ansvar för kultur och fritid, förklarar den senaste tidens långbänk med att den tjänsteman som hållit i ärendet gått i pension.

– Nu tar vi nya tag med detta med nya möten med bland annat föreningen. Det gäller att hitta en lösning som alla parter blir nöjda med och jag är övertygad om att vi kommer att göra det., säger Johan Lundgren.


Bör inte klubben ha inflytande med tanke på att den bidragit till finansieringen?

– Det är klart att de ska ha ett stort inflytande


När finns anläggningen på plats?

– Jag hoppas att den finns på plats senast tidig höst, säger Johan Lundgren.

Comments


bottom of page