top of page

Utdrag från belastningsregistret

När representanter från Riksidrottsförbundets 71 medlemsförbund samlades den 24–26 maj 2019 på Riksidrottsmötet fattades flertalet beslut med syfte att stärka arbetet för trygga idrottsmiljöer.


En del i detta var att idrottsföreningar från och med 1 januari 2020 ska begära in utdrag från belastningsregistret för de i föreningen som har kontakt med barn.


Bara Friidrottsklubb har redan under hösten 2019 begärt in utdrag från samtliga tränare och från styrelsen. Alla har uppvisat blanka utdrag, vilket innebär att ingen har dömts för brott

som inneburit mycket allvarliga kränkningar av andra människor.


"För Bara Friidrottsklubb är detta såklart mycket glädjande, även om det inte är förvånande. Det är en trygghet och viktigt att veta som förälder att den förening ens barn tränar i faktiskt tar detta med trygg idrottsmiljö på allra största allvar" säger Linda Wemmert, ordförande i föreningen


Detta räknas som allvarliga kränkningar:

Mord

Dråp

Grov misshandel

Människorov

Alla sexualbrott

Barnpornografibrott

Grovt rån


Comentários


bottom of page